Zoran Tomić

Zoran Tomić

Zoran Tomić je profesor Sveučilišta u Mostaru i pomoćnik rektora za odnose s javnošću.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ameri­ka je bi­rala čov­je­ka koji nije gov­o­rio što su pros­ječni Amerikan­ci žel­jeli čuti, pred­sjed­ni­ka koji je građan­i­ma gov­o­rio istinu.

opinion by Zoran Tomić
Published On 07 Nov 2012