Zoran Čutura

Zoran Čutura

Zoran Čutura je bivši košarkaš. Ekonomista je po zanimanju, a trenutno je zaposlen kao novinar, s petnaestogodišnjim stažem u različitim hrvatskim med... ijima. Karijeru je počeo u tadašnjoj Industromontaži (sada Zrinjevac), pa onda u Ciboni i Splitu, uz više od sto nastupa za reprezentaciju SFRJ-a. Vlasnik je mnogih titula i medalja.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pred bh. košarkašem, koji još nije na­punio 19 go­d­i­na, uzbudlji­vo je lje­to, koje će vjerovat­no znači­ti i (novu) živ­ot­nu prekret­nicu.

Published On 13 Mar 2018

Oni koji ga do­bro poz­na­ju kažu da je i danas, kad je mul­ti­m­il­ion­er, os­tao nor­malan i skro­man mladić, koji se i dal­je diže sa sto­lice kad star­i­ji ulaze u pros­tori­ju.

Published On 12 Feb 2018

Sloven­s­ki košarkaš na­jiz­gled­ni­ji je kan­di­dat za prvi pik NBA drafta, vi­soko koti­ra i bh. reprezen­ta­ti­vac Džanan Musa.

Published On 27 Jan 2018

Aus­tralac Ben Sim­mons je mon­struozno do­bar; pogo­to­vo za čov­je­ka koji nikad pri­je nije igrao pro­fe­sion­al­nu košarku.

Published On 02 Nov 2017

Ju­naci iz dru­gog plana donijeli su Sloveni­ji zla­to na Eu­robas­ke­tu u odsustvu na­jboljih igrača.

Published On 18 Sep 2017