Zlatan Rašidović

Zlatan Rašidović

  Zlatan Rašidović radio je kao sportski novinar u Oslobođenju od septembra 1998. do juna 2017. Završio je Pravni fakultet u julu 1998. Sarajevu, a... pisao je i za mostarski Dnevni list. Trenutno je angažovan kao saradnik portala postscriptum.ba.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Am­bi­ci­je Ha­j­du­ka su snovi, a rezul­tati re­al­nost. Vri­jeme je da se mi­jen­ja mod­el up­ravl­jan­ja klubom, to je ono što ne val­ja, is­takao je Igor Šti­mac.

Published On 25 Oct 2021

Žal­im za remi­jem pro­tiv Norveške, jer mis­lim da smo ga za­služili. Među­tim, ima još puno da se igra u kval­i­fikaci­ja­ma za SP, is­takao je Ste­van Jovetić.

Published On 22 Aug 2021

U zad­nje tri go­dine dokopali smo se dva puta prol­jeća u Eu­ropi, nas­tupivši u četvrt­fi­nalu i os­mi­ni fi­nala Lige Eu­rope, što su rezul­tati za re­spekt i iza­zovi za pon­avl­jan­je, kaže tren­er ‘Mod­rih’.

Published On 14 Aug 2021