Zlatan Burzić

Zlatan Burzić

Zlatan Burzić trenutno radi kao ministar savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Radio je kao savjetnik u Kabinetu ministra vanjskih poslova... BiH, a zatim i kao glasnogovornik ministarstva.  


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Evrop­s­ka ujni­ja će biti prisil­je­na pono­vo izmis­li­ti samu sebe, da preispi­ta os­novne vri­jed­nos­ti i vrati se orig­i­nal­nim nače­li­ma.

opinion by Zlatan Burzić
Published On 17 Jul 2017