Živadin  Jovanović

Živadin Jovanović

Živadin Jovanović je diplomirani pravnik i dugogodišnji diplomata. U vrijeme potpisivanja Daytonskog sporazuma vršio je mandat zamjenika vanjskih posl... ova Federalne Republike Jugoslavije.  Trenutno je na funkciji predsjednika Beogradskog foruma za svet ravnopravnih.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sva­ki pokušaj dovođen­ja u pi­tan­je os­novnih pos­tu­la­ta De­j­ton­sko-pariskog spo­razu­ma kon­trapro­duk­tivno i opas­no.

Published On 20 Nov 2011