Željko Raljić

Željko Raljić

Željko Raljić je vlasnik i glavni i odgovorni urednik banjalučkog nedjeljnika Respekt! i portala Istinito. Dugogodišnji je televizijski novinar i vodi... telj, saradnik više medija u Bosni i Hercegovini i šef dopisništva RTV Bijeljina u Banjoj Luci.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pri­tis­ci spol­ja i od­lučnost SDA da ne pri­h­vati SNSD za part­nera u državnoj vlasti bit će na­jbolji put za RS da se u dogled­no vri­jeme ri­ješi ba­hate, neod­gov­orne i ko­rum­pi­rane vlasti.

opinion by Željko Raljić
Published On 04 Dec 2014

Znatan broj nov­inara, um­jesto an­gažo­vanog, češće prib­je­ga­va nov­inarstvu koje bježi od vrućih poli­tičk­ih i tema koje se dotiču krupnog krim­i­nala.

opinion by Željko Raljić
Published On 24 Jul 2013