Zaid al-Ali

Zaid al-Ali

Zaid al-Ali je irački pravnik. Diplomirao je na univerzitetima Harvard, Universite de Paris I (Sorbona) i Kraljevskom koledžu. Od 2005. do 2010. je pr... avni savjetnik u UN-u sa fokusom na ustavnu, parlamentarnu i sudsku reformu u Iraku. Od početka 2011. godine radio je na ustavnim reformama širom arapske regije, naročito u Tunisu, Libiji i Egiptu. Objavio je mnogo tekstova o Iraku i ustavnom pravu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj