Yvonne Ndege

Yvonne Ndege

Yvonne Ndege je dopisnica Al Jazeere za Zapadnu Afriku sa sjedištem u Abuji u Nigeriji.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Maid­uguri, nekad kos­mopolit­s­ki i mi­ran grad, pod op­sadom Boko Hara­ma i niger­i­jske vo­jske pretvoren je u rat­nu zonu.

blog by Yvonne Ndege
Published On 06 Dec 2012