Yury Barmin

Yury Barmin

Yury Barmin je stručnjak u Ruskom vijeću za međunarodna pitanja koji pokriva Bliski istok i Sjevernu Afriku, moskovsku politiku u toj regiji kao i suk... obe u Siriji i Libiji. Redovno piše analize za Al Monitor, Bliskoistočni institut, Al Sharq Forum i centar FARAS. Zvanje magistra međunarodnih odnosa stekao je na Univerzitetu u Cambridgeu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kremlj vidi svo­je odnose sa GNA-om i Khal­i­fom Haf­tarom kao čis­to transak­cione, što znači da je spre­man prošir­i­ti svo­ju po­dršku onome ko na­jviše ponu­di.

Published On 11 Jul 2019