Yury Barmin

Yury Barmin

Yury Barmin je stručnjak u Ruskom vijeću za međunarodna pitanja koji pokriva Bliski istok i Sjevernu Afriku, moskovsku politiku u toj regiji kao i suk... obe u Siriji i Libiji. Redovno piše analize za Al Monitor, Bliskoistočni institut, Al Sharq Forum i centar FARAS. Zvanje magistra međunarodnih odnosa stekao je na Univerzitetu u Cambridgeu.


Više od istog autora

Kremlj vidi svoje odnose sa GNA-om i Khalifom Haftarom kao čisto transakcione, što znači da je spreman proširiti svoju podršku onome ko najviše ponudi.

11 Jul 2019