Vuk Perišić

Vuk Perišić

Vuk Perišić rođen je 1962. u Rijeci, gdje je završio Pravni fakultet. Objavljivao je kolumne u zagrebačkom Jutarnjem listu i 21. stoljeću, te u beogra... dskom Peščaniku. Redovni je komentator zagrebačkog T-portala i časopisa Banka. Živi i radi u Rijeci.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Tre­ba se na­dati da će nagon poli­tičara za samoodržan­jem os­ig­u­rati min­i­mum sta­bil­nos­ti potre­ban za hrvan­je s ekonom­skom kri­zom.

opinion by Vuk Perišić
Published On 04 Oct 2013

Fiskalizaci­ja nije samo pal­i­ja­tivni pokušaj doki­dan­ja porezne evaz­i­je i sive ekonomi­je, nego simp­tom po­man­jkan­ja le­git­imite­ta.

opinion by Vuk Perišić
Published On 05 Jul 2013