Vladimir Trapara

Vladimir Trapara

Vladimir Trapara je diplomirani politolog - specijalista za međunarodne studije, istraživač saradnik na Institutu za međunarodnu politiku i privredu u... Beogradu, doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.Do sada je objavio dvadesetak naučnih radova u akademskim časopisima i zbornicima sa naučnih konferencija, a vodi i svoj blog na internetu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Razvoj krize u Ukra­ji­ni ovih dana pod­sjeća na roller coast­er – sa mno­go naglih skre­tan­ja, obr­ta i prom­je­na brzine.

opinion by Vladimir Trapara
Published On 23 Feb 2014