Vedrana Maglajlija

Vedrana Maglajlija

Vedrana Maglajlija je novinarka na portalu Al Jazeere Balkans, završila je magistarski studij Međunarodnih odnosa na Queen Mary Univerzitetu u Londonu...


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Građani Za­padnog Balka­na često putem sum­n­jivih agen­ci­ja od­laze na rad u Nje­mačku i druge zeml­je EU gdje posta­ju nev­idljivi za sis­tem, pokazu­je studi­ja o ‘rad­nici­ma bez grani­ca’.

Published On 06 Nov 2022