Umut Ozkirimli

Umut Ozkirimli

Umut Ozkirimli je profesor Savremenih turskih studija na Centru za bliskoistočne studije pri Univerzitetu Lund u Švedskoj. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Protesti u vezi par­ka Gezi pokaza­li su nam da je ‘eli­ti­zam bi­jelih Tu­ra­ka’ kreirao vlasti­tog Frankenš­ta­j­na – ‘pop­ulizam crnih Tu­ra­ka’.

opinion by Umut Ozkirimli
Published On 26 Jun 2013