Tatjana   Nikolić

Tatjana Nikolić

Tatjana Nikolić je novinarka iz Nikšića sa više od 20 godina iskustva. Radila je za Politiku, dnevni list Demokratija, te bila dugogodišnja saradnica ... i dopisnica NIN-a iz Crne Gore. Bila je angažovana i na medijskom projektu EU-a, portalu Evropski reporter te sarađivala sa beogradskom Geopolitikom.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Crnogors­ka opozi­ci­ja op­tužu­je vlast za pl­jačku građana sporn­im pri­va­ti­zaci­ja­ma koje su obav­i­jene velom tajne.

Published On 14 Sep 2017