Svjetlana Salom

Svjetlana Salom

Svjetlana Salom je WEB Editor na Al Jazeeri Balkans. Novinarsku karijeru počela je na Radiju Stari Grad 1993. godine. Na poslovima novinarke, urednice... i kolumnistice provela je petnaest godina u dnevnom listu  Oslobođenje. Potom tri godine radi u kompaniji Avaz, tokom koje je obavljala funkciju glavne urednice sedmičnika Global i urednice vanjskopolitičke rubrike u Dnevnom Avazu. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Harisu Žigi, hero­ju odbram­benog rata, 50-godišn­jaku, ocu de­ve­to­godišn­jeg dječa­ka i mlade udate žene, nije bio prob­lem, nakon rata, svo­je hero­jst­vo prompt­no iskaza­ti i u miru. Preživ­io je op­sadu, ali ne i ovakvu današn­jicu.

blog by Svjetlana Salom
Published On 08 May 2012