Svetlana Dojčinović

Svetlana Dojčinović

Svetlana Dojčinović je nezavisna fotografkinja i novinarka iz Beograda. Fotografije i tekstove iz Afganistana, Kolumbije i brojnih drugih zemalja obja... vljeni su joj u više domaćih i inostranih medija.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Is­land je prošao dug put od jedne od na­jsiro­mašni­jih ze­mal­ja Evrope, koja je za­v­isi­la od uvezenog ugl­ja, do zeml­je sa vi­sokim živ­ot­nim stan­dar­d­om u ko­joj se en­ergi­ja do­bi­ja iz ob­novljivih izvo­ra.

blog by Svetlana Dojčinović
Published On 29 Aug 2022