Sudbin Musić

Sudbin Musić

Rođen je 8. maja 1974. u Prijedoru u kojem je pohađao osnovnu i srednju školu. Tokom rata preživio je masakr u Čarakovu i Zecovima, a potom logor Trno... polje te progon za Travnik. Živio je dvije godine u Slovačkoj a zatim do 1998. godine u Njemačkoj. Po povratku sa majkom i sestrama živi dvije godine u Sanskom Mostu odakle se vraća u Prijedoru među prvim povratnicima u RS i Prijedor općenito, već 2000. godine. U Prijedoru se odmah angažiram u zajednici, dovršavam školovanje. U ključnom periodu predsjedavao je Medžlisom islamske zajednice Prijedor (2007-2010). Međutim, svoj ljudskopravaški angažman započinje kao aktivista udruženja Izvor, a zatim kao sekretar Udruženja Prijedor92. Urednik je prijedorskog portala MojPrijedor.com, te dopisnik različitih medijskih kuća u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Spoljni je saradnik magazina Stav. Objavljivao je u Preporodu, Novom vremenu, Danima, te N1 itd. Od 2015. godine performer je na Bavarskom nacionalnom teatru u Minhenu. Međutim, zvanično nezaposlen.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pot­puno sloml­jen od­laz­im kući mišlju o sud­bi­ni onog dječa­ka u papuča­ma što to­liko liči na mog bra­ta.

blog by Sudbin Musić
Published On 06 Nov 2018

Egzo­dus iz Bosne i Herce­govine poprim­io je novu di­men­z­i­ju nakon in­for­ma­ci­ja o od­lasku vjer­skih službeni­ka iz zeml­je.

Published On 30 Oct 2018

Spomenik pogin­ulim srp­skim vo­jnici­ma u Trnopolju sim­bol je propasti proce­sa rein­te­graci­je i demokra­ti­zaci­je.

opinion by Sudbin Musić
Published On 18 Sep 2018

Na­jteže mi je nekako pričati s Ešom, u nje­mu nema mrva zlobe, u glasu mu os­jetiš do­bro­tu, ali ja se pred njim samo ska­menim.

blog by Sudbin Musić
Published On 31 May 2018