Suad Arnautović

Suad Arnautović

Prof. dr. Suad Arnautović je vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovin... e, na čijem je čelu bio od januara 2008. do maja 2009. Autor je brojnih knjiga i naučnih radova.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Vi­jest da su se u Sre­breni­ci okupili SNSD, SDS, SDP i SBB prostru­jala je kao grom iz ve­dra neba.

opinion by Suad Arnautović
Published On 07 Dec 2012

Dono­sio­ci poli­tičk­ih od­lu­ka tre­ba­ju dati do­pri­nos iz­grad­nji poli­tičke kul­ture u BiH, ima­jući u vidu opće­društveni in­teres.

opinion by Suad Arnautović
Published On 25 Jun 2012