Stojan Andov

Stojan Andov

Stojan Andov je član makedonskog Sobranja. Bio je prvi predsjednik makedonskog parlamenta od 1991. do 1996, te član federalne vlade SFRJ-a u tri manda... ta.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Donošen­jem za­kona o lus­traciji, zeml­je regi­je obraču­nale bi se sa lici­ma koja su pot­piri­vala ra­tove i razvi­jale mreže or­ga­ni­zo­vanog krim­i­nala.

opinion by Stojan Andov
Published On 17 Jan 2012