Snežana Čongradin

Snežana Čongradin

Snežana Čongradin novinarstvom se bavi od 2003. godine, sve vrijeme u beogradskom listu Danas. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na ... odsjeku za filozofiju.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Na tele­viz­ijskoj nas­tavi za os­novce u Sr­bi­ji nas­tavnik veliča sarad­ni­ka Hitlerove Nje­mačke – Mi­lana Nedića.

blog by Snežana Čongradin
Published On 28 Mar 2020