Smaragda Klino

Smaragda Klino

Smaragda Klino je novinarka iz Sarajeva. Autorica je knjige Hazreti Hatidža Kubra.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nakon zad­njeg nas­tavničkog vi­jeća, u poslovni­ci JAT-a kod Kat­e­drale, čekom moje prosv­je­tarske plate kupi­la sam povrat­nu kar­tu, iz Sara­je­va preko Za­gre­ba za Lon­don.

blog by Smaragda Klino
Published On 26 Jul 2021

Ovih dana, kad mir­iše mla­di cvi­jet lipe i teže grane od bagre­movih groz­do­va, pos­jetih Bunu.

blog by Smaragda Klino
Published On 08 Jun 2021