Slobodan Šarenac

Slobodan Šarenac

Slobodan Šarenac je novinar Radio-televizije Srbije od 1990. godine. Komentarisao je i izvještavao sa 10 evropskih i pet svjetskih košarkaških prvenst... ava, te sa tri olimpijska takmičenja.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Se­lek­tor Sr­bi­je Alek­san­dar Đorđe­vić i dal­je odbi­ja preko medi­ja ‘obraču­nati’ se s on­i­ma koji mu nisu vjerovali pri­je puta na Mundobas­ket.

blog by Slobodan Šarenac
Published On 11 Sep 2014

Sr­bi­ja se ‘pri­bo­ja­va’ Granade zbog 2007. go­dine, Hrvats­ka ‘bježi’ od sus­je­da tako što izgu­bi od Sene­gala, a svi se plaše Fu­ri­je i Am­era.

blog by Slobodan Šarenac
Published On 02 Sep 2014

Bek beograd­skog Par­ti­zana, iako ima samo 21 god­inu, trenut­no je vodeći stri­jelac TOP 16 faze Evrolige.

Published On 27 Jan 2014

Posle 45 go­d­i­na živ­ota i vekovnog slušan­ja o nje­mu, prvi put video sam Triglav. Napokon.

Published On 07 Sep 2013