Siobhan Courtney

Siobhan Courtney

Siobhan Courtney je slobodna novinarka i spisateljica iz Velike Britanije. Bivša je voditeljica i reporterka BBC World News televizije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dok is­tražitelji za­ključu­ju da bi se nere­di u Lon­donu mogli ponovi­ti, neza­posleni mla­di os­jeća­ju se za­pos­tavl­jeno.

Published On 01 Apr 2012