Silvia Elaluf-Calderwood

Silvia Elaluf-Calderwood

Silvia Elaluf-Calderwood je mrežni inženjer. Nedavno je okončan njen boravak  na London School of Economics and Political Science u svojstvu istraživa... čice, te sada živi u SAD-u.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ki za­kon­o­davci tre­ba­ju biti oprezni pri us­va­jan­ju evrop­skog mod­ela koji nad­zor in­ter­ne­ta stavl­ja u ruke birokra­ta.

opinion by Silvia Elaluf-Calderwood
Published On 22 Aug 2014