Seyed Hossein Mousavian

Seyed Hossein Mousavian

Ambasador Seyed Hossein Mousavian je stručnjak za bliskoistočnu sigurnost i za nuklearnu politiku na Univerzitetu Princeton.  


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Teheran nema ra­zlo­ga raz­go­varati s nepri­jateljskom, rat­no­huškačkom ad­min­is­tracijom, koja bi usko­ro mogla izgu­biti moć.

opinion by Seyed Hossein Mousavian
Published On 27 Sep 2018