Senad Matić Karić

Senad Matić Karić

Senad Matić Karić je diplomirani novinar sa dugogodišnjim iskustvom u IT novinarstvu. Trenutno živi i radi na Malti.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Veći­na vla­da na svi­je­tu ima sve potreb­ne resurse da se do­mogne na­j­napred­ni­jih ala­ta za haki­ran­je vi­soko­pro­fil­nih meta.

Published On 04 Feb 2020