Šeki Radončić

Šeki Radončić

Šeki Radončić je novinar i publicista, autor brojnih tekstova, zapaženih knjiga i nagrađivanih dokumentarnih filmova. Dobitnik je prestižne međunarodn... e nagrade za ljudska prava SEEMO iz Beča. Zbog suprotstavljanja ratu i istraživanja ratnih zločina hapšen je i osuđivan u montiranim sudskim procesima, pucano mu je na članove porodice i bacana bomba na kuću. Zbog opasnih pritisaka i prijetnji prije nekoliko godina je napustio Crnu Goru i preselio se Sarajevo.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Na par­la­men­tarne iz­bore 14. ok­to­bra iza­ći će dvi­je kolone: jed­nu će pred­vodi­ti Milo Đukanović, a drugu Mio­drag Lek­ić.

Published On 19 Sep 2012

Crnogors­ki Apela­cioni sud uk­in­uo oslobađa­juću pre­sudu de­ve­tori­ci bivših pri­pad­ni­ka MUP-a Crne Gore op­tuženih za de­por­to­van­je više od 100 bh. izb­jegli­ca Karadžiće­vim egzeku­tori­ma.

Published On 08 Mar 2012