Sefer Tahiri

Sefer Tahiri

Dr. Sefer Tahiri je novinar sa 15-godišnjim iskustvom. Bio je novinar i urednik lista Fakti, zamjenik glavnog urednika Programa na albanskom jeziku na... javnom servisu MTV te zamjenik glavnog urednika Alsat-M televizije. Uz angažman u nacionalnim medijima, u periodu od 2001. do 2011. godine, bio je dopisnik Radija Slobodne Evrope iz Skoplja. Od 2008. predaje na Fakultetu za komunikacije na Sveučilištu Jugoistočna Evropa u Tetovu. Od 2011. godine radi u Institutu za kulturnu baštinu Albanaca u Skoplju.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Na poli­tičkoj sceni u fazi kon­sol­i­daci­je su dvi­je par­ti­je Al­banaca u Make­doniji: Besa i Pokret za re­forme DPA.

Published On 26 Nov 2014