Sead Vegara

Sead Vegara

Sead Vegara je novinar iz Sarajeva. Pisao je za mnoge bh. mjesečne, sedmične i dnevne novine, kao i elektronske publikacije. Trenutno obavlja funkciju... glavnog i odgovornog urednika filmskog portala Filmofil.ba. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Za od­javnu rolu u franšizi i sve ono što je u pro­tek­lih če­tiri fil­ma napravio, labuđi pjev Daniela Craiga je za­ista bio (i os­tao) vri­jedan ovo­likog čekan­ja.

Published On 09 Oct 2021

Jed­na od na­jl­jepših žena Hol­ly­woo­da, glu­mi­ca An­geli­na Jolie u svom povrat­ničkom fil­mu Those Who Wish Me Dead kon­ačno je za­s­jala punim glumačkim sja­jem.

Published On 23 May 2021