Sead Fadilpašić

Sead Fadilpašić

Sead Fadilpašić je freelance novinar iz Sarajeva, sa posebnim fokusom na nove tehnologije. U prošlosti je radio u Al Jazeeri Balkans na poziciji multi... media web novinara, te u tehnološkom magazinu INFO, gdje je bio urednik sekcije za elektronsku zabavu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Tehnologi­ja koju očeku­je­mo do­go­dine mogla bi naš plavi klik­er naprav­i­ti barem malo ljepšim mjestom za živ­ot.

Published On 23 Dec 2014