Saskia Sassen

Saskia Sassen

Saskia Sassen je profesorica sociologije i dopredsjednica Komiteta za Globalnu misao univerziteta Columbia. Njena istraživanja i radovi se fokusiraju ... na globalizaciju, uključujući socijalne, ekonomske i političke dimenzije, imigraciju, globalne gradove, uključujući gradove i terorizam, nove tehnologije i promjene unutar liberalne države koji su posljedica trenutnih transnacionalnih uslova. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj