Samuel A Greene

Samuel A Greene

Samuel A Greene je direktor Ruskog instituta Kraljevskog koledža u Londonu, te autor "Moskva u pokretu: Snaga i opozicija u Putinovoj Rusiji (Stanford... University Press, 2014). 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Geopoli­tič­ki sukob Evrope i Rusi­je tra­je go­d­i­na­ma, a je­di­ni način da Evropa preživi jeste da promi­jeni Rusi­ju.

opinion by Samuel A Greene
Published On 13 Feb 2015