Safet Mušić

Safet Mušić

Safet Mušić je ekspert za sigurnosna pitanja. Više od decenije bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti društvenog razvoja sa akcentom na pojave p... ovezane sa nasiljem i istraživanjem modernih  sigurnosnih izazova. Objavio je više od 30 naučno-istraživačkih radova na prestižnim međunarodnim i domaćim konferencijama, te je autor više od 10 publikacija, pisao je mnogo stručnih članaka i analiza u različitim medijima.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dig­i­tal­no tržište je i dal­je veo­ma frag­men­ti­ra­no na Za­pad­nom Balka­nu, te je ev­i­den­tan dig­i­tal­ni jaz između regi­je i Evropske uni­je.

Published On 08 Mar 2020