Saeid Golkar

Saeid Golkar

Saeid Golkar je predavač na odjelu političkih nauka Univerziteta Tennessee, Chattanooga i ekspert za iransku politiku na Vijeću globalnih poslova iz C... hicaga.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Prom­jene u Iran­skoj rev­olu­cionarnoj gar­di i priče o ‘vo­jnom pred­sjed­niku’ nagov­ješ­tava­ju mogućnost udara na ak­tuel­nu Vladu.

opinion by Saeid Golkar
Published On 29 Apr 2018