Ruth Hopkins

Ruth Hopkins

Ruth Hopkins je autorica iz naroda Dakota/Lakota Sioux, biologinja, plemenska advokatica i bivša sutkinja.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kanad­s­ki par je ‘oteo’ vakcine pro­tiv COVID-19 nami­jen­jene staros­je­dioci­ma i pokazao da koloni­jal­ni ‘wais­cu’ način razmišl­jan­ja nije dio prošlosti.

opinion by Ruth Hopkins
Published On 03 Feb 2021