Rusmir Šadić

Rusmir Šadić

Rusmir Šadić (1982) uposlen je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, gdje predaje nekoliko predmeta iz oblasti teorijs... ke filozofije. Studij filozofije i teologije okončava na Univerzitetu u Sarajevu, dok zvanje doktora filozofije stječe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Temeljna područja znanstvenog interesa su mu ontologija, filozofija religije i islamska filozofija. Glavni je urednik časopisa za filozofiju i religiju - Logos, te član Hrvatskog filozofskog društva. Pored brojnih radova iz filozofije i religije, objavljenih u časopisima Znakovi vremena, Filozofska istraživanja, Sophos, Forum Bosna, Logos, Arhe i Eidos, napisao je i knjigu pod naslovom Ontologija Mulla Sadra Širazija (Demetra, Zagreb, 2018.), te učestvovao na brojnim naučnim konferencijama i simpozijima.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj