Rory Miller

Rory Miller

Rory Miller je profesor na Univerzitetu Georgetown u Kataru. Njegovu najnoviju knjigu Desert Kingdoms to Global Powers: The Rise of the Arab Gulf obja... vio je Yale University Press.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Katar nikada nije doživljavao svoju malu populaciju i teritoriju ili nepostojanje vojske kao prepreku za nezavisnu vanjsku politiku ili regionalni utjecaj.

opinion by Rory Miller
Published On 03 Jun 2018