Rokhaya Diallo

Rokhaya Diallo

Rokhaya Diallo je francuska novinarka, spisateljica i filmska radnica. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kan­di­datk­in­ja sa hidžabom u tal­ent-šouu u Fran­cuskoj bila je prisil­je­na na­pusti­ti tak­mičen­je zbog star­ih ob­ja­va na Face­booku.

opinion by Rokhaya Diallo
Published On 04 Apr 2018