Robtel Pailey

Robtel Pailey

Robtel Neajai Pailey je liberijska akademičarka, aktivistica i književnica sa sjedištem na Univerzitetu u Londonu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Prov­jere na aero­dro­mu zbog ebole ne mogu biti dim­na za­v­je­sa za zlostavl­jan­je, za­s­traži­van­je i ras­no pro­fil­i­ran­je.

opinion by Robtel Pailey
Published On 26 Oct 2014