Robert Skidelsky

Robert Skidelsky

Robert Skidelsky, član britanskog Doma lordova i profesor emeritus političke ekonomije na Univerzitetu Warwick, bio je direktor privatne ruske naftne ... kompanije PJSC Russneft od 2016. do 2021. Autor trotomne biografije Johna Maynarda Keynesa, započeo je političku karijeru u Laburističkoj stranci, postao je glasnogovornik Konzervativne stranke za blagajničke poslove u Domu lordova, a na kraju je izbačen iz Konzervativne stranke jer se protivio intervenciji NATO-a na Kosovu 1999.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Staljin­is­tičko povlačen­je od nauke i logike nas­tavi­lo se nakon ras­pa­da Sov­jet­skog saveza i sada je glav­na ten­den­ci­ja vla­davine ruskog pred­sjed­ni­ka Vladimi­ra Puti­na.

opinion by Robert Skidelsky
Published On 19 Jun 2022