Richard Javad Heydarian

Richard Javad Heydarian

Richard Javad Heydarian je stručnjak za azijska geopolitička i ekonomska pitanja.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nuk­learni spo­razum bi mo­gao dra­matično promi­jen­i­ti odnose između Irana i Kine, omogućivši Teheranu pri­jeko potreb­ni prist­up napred­ni­jim za­pad­nim tehnologi­ja­ma.

opinion by Richard Javad Heydarian
Published On 01 Dec 2014