Riad Al-Shuaibi

Riad Al-Shuaibi

Tuniski pisac i istraživač


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ovaj događaj se smatra strateškim u smislu ravnoteže snaga, i u smislu reperkusija koje ga prate i vibracija koje izaziva usred tišine koja mu je prethodila, a koji je uslijedio 7. oktobra.

Mišljenje autora Riad Al-Shuaibi
Published On 02 Jul 2024