Ranka Rakić

Ranka Rakić

Ranka Rakić je pohađala Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Radila je kao novinarka u Oslobođenju i Nezavisnim novinama.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

IN­TER­VJU: Prim. dr. Željko Ler, di­rek­tor Fed­er­alnog za­vo­da za javno zdravst­vo, gov­ori o mogućoj zarazi nakon popla­va i kako se za­šti­ti­ti.

Published On 18 May 2014

Obra­zovne in­sti­tu­ci­je uvode mjere za sman­jen­je težine škol­skih tor­bi kako bi spri­ječile zdravstvene prob­leme učeni­ka.

Published On 13 Mar 2014