Raj Persaud

Raj Persaud

Raj Persaud je psihijatar iz Londonda i autor knjige koja treba biti objavljena The Mental Vaccine for COVID-19 – A Streetwise Person’s Guide


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Novi­ja psi­hološ­ka is­traži­van­ja sug­er­išu da isključi­van­je Trumpa sa društvenih mreža neće učini­ti Ameriku sig­urni­jom i da bi čak mog­lo povećati rizik od nasil­ja.

opinion by Project Syndicate and Raj Persaud
Published On 15 Jan 2021