Rachael Shapiro

Rachael Shapiro

Rachael Shapiro je anticionistička jevrejska aktivistica porijeklom iz SAD-a sa sjedištem u Berlinu. Potomak preživjelih holokausta, aktivna je u pokr... etu za oslobođenje Palestine i sa grupom Sozialismus von unten ("Socijalizam odozdo") u Njemačkoj.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj