Polina Budagovska

Polina Budagovska


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kada je Rusi­ja pokrenu­la in­vaz­i­ju na Ukra­jinu, porod­i­ca Po­line Budagovske je rasel­je­na po dru­gi put i ona je od­luči­la da zabil­ježi svo­ja os­jećan­ja i iskust­va kroz crteže na iPadu.

Published On 10 Apr 2022