Patrick  Moon

Patrick Moon

Patrick Moon je ambasador SAD-a u BiH


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sjed­in­jene Države neće biti za­s­trašene u svo­jim na­por­i­ma da u sarad­nji sa građan­i­ma BiH po­mognu ovoj zemlji da napravi po­mak ka članstvu u EU i NATO-u.

opinion by Patrick Moon
Published On 09 Nov 2011