Osman Zukić

Osman Zukić

BA Odsjek za književnosti naroda BiH, novinar i autor projekta Dokumentiraj obrazovanje u BiH.


Više od istog autora

Pitanje izgradnje hidroelektrana na rijeci Vrbas i njenim pritokama se neće razmatrati na Općinskom vijeću Donji Vakuf u narednih 20 godina.

02 Sep 2021