Omer Ibrahimagić

Omer Ibrahimagić

Omer Ibrahimagić je profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kreiran­je predi­zborne mul­tiet­ničke liste kan­di­da­ta pro­por­cional­no popisu stanovništ­va iz 1991. omogući­lo bi ravno­pravno učešće svih et­ničk­ih gru­pa u vršen­ju vlasti na svim nivoima.

opinion by Omer Ibrahimagić
Published On 29 Feb 2012