Omar Tipura

Omar Tipura

Omar Tipura je sportski novinar portala Index. Radi kao trener i analitičar u FK Radnik Hadžići. Radio je kao novinar za portal Klix i bio prevodilac ... turskog jezika u NK Čelik Zenica.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Taek­won­do bo­rac ispisao je his­tori­ju bh. sporta i ne nam­jer­a­va sta­ti na dosadašn­jim rezul­ta­ti­ma, a svo­jim us­p­jes­i­ma ne želi is­puni­ti samo lične am­bi­ci­je, nego i pokaza­ti drugi­ma da je sve moguće.

Published On 25 Oct 2021